Black & White Wrap

Merino wool, cotton with silk gauze/hand-felted
IMG_5120

Merino wool, cotton with silk gauze/hand-felted