Fairy town

Shibori dyed merino pieces. Machine stitched.

Shibori dyed merino pieces. Machine stitched.